Projekční činnost

Zpracování projektové dokumentace mostů k územnímu a stavebnímu řízení, a také dokumentace k provádění staveb včetně projednání se správci. Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele včetně rozpočtu a výkazu výměr.

Prohlídky mostů a lávek

Provedení 1. hlavní mostní prohlídky a stanovení stavebního stavu. Navržení osazení odpovídajícího dopravního značení.

Inženýrská činnost

Veškerá inženýrská činnost od územního rozhodnutí, až po stavební povolení a následnou kolaudaci objektu.

Pasportizace mostů, lávek a propustů

Pasportizace objektů včetně zaměření v terénu, vypracování potřebné dokumentace a mostního listu.

Pravidelné běžné a hlavní mostní prohlídky

Provádění běžných a hlavních mostních prohlídek, včetně upozornění na stav mostů. Kompletní analýza stavu objektů s návrhem jejich oprav a hrubým odhadem nákladů na opravy.

Stavební dozor

Odborný technický a autorský dozor investora při stavebních pracích na mostech.

Poslední realizované projekty

K našim hlavním aktivitám patří zpracování projektů pro rekonstrukce či kompletní obnovy mostů a lávek.

Oprava mostu M-01 Hoštka Kamenná dvouklenba

Obnova mostu přes Pšovku, Mělník Předpjatý železobetonový most

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

Naše práce

Portfolio Image

Mostní prohlídky

Portfolio Image

Dozory staveb

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Top