Firma KH-Mosty byla založena v roce 1999 a funguje tedy již patnáctým rokem. Zabýváme se veškerou inženýrskou činností, pasportizací mostních objektů, statickými přepočty, prohlídkami mostů a projektováním a dozorováním dopravních staveb. Jako firma vlastníme "Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací" vydané Ministerstvem dopravy pod registračním číslem 79/02. Toto oprávnění je vystaveno pro Ing. Naděždu Hájkovou, která je současně i předsedou regionální pobočky Severní Čechy Unie Mostařů České republiky. Jsme také držiteli Autorizace ČKAIT na mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb.

Děkujeme všem stávajícím partnerům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

 

„Povinností všech správců je pasportizace silničních objektů“.


Pasportizace je v tomto případě zaměření všech částí příslušného objektu (mostů, lávek apod.) a podle těchto údajů zpracování odborné dokumentace včetně tzv. "mostního listu". Teprve potom by měla být provedena první hlavní mostní prohlídka, která objekt zařadí do příslušné kategorie stavebního stavu. Tuto prohlídku (nazývá se HMP) může vykonat pouze osoba, která má od Ministerstva dopravy udělené Oprávnění. Naše firma získala toto "Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací" pro osobu Ing. Naděždu Hájkovou pod registračním číslem: 79/02.


 

 
ZPĚT
© Copyright, KH-Mosty, design by Pavel.kh 2005-2014 2002