Firma KH-Mosty byla založena v roce 1999 a funguje tedy již patnáctým rokem. Zabýváme se veškerou inženýrskou činností, pasportizací mostních objektů, statickými přepočty, prohlídkami mostů a projektováním a dozorováním dopravních staveb. Jako firma vlastníme "Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací" vydané Ministerstvem dopravy pod registračním číslem 79/02. Toto oprávnění je vystaveno pro Ing. Naděždu Hájkovou, která je současně i předsedou regionální pobočky Severní Čechy Unie Mostařů České republiky. Jsme také držiteli Autorizace ČKAIT na mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb.

Děkujeme všem stávajícím partnerům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Druhy a termíny prohlídek

Druhy prohlídek
Na mostech se provádějí tyto druhy prohlídek:
- běžné
- hlavní
- mimořádné

Hlavní prohlídka
Vykonává oprávněná fyzická osoba (držitel Oprávnění k výkonu mostních prohlídek udělené Ministerstvem dopravy ČR)


a) u trvalých betonových, ocelových a kamenných objektů
- při klasifikačním stupni stavu I-III v intervalech nejdéle 6 let.
- při klasifikačním stupni stavu IV v intervalu nejdéle 4 roky.
- při klasifikačním stupni stavu V-VII v intervalech nejdéle 2 roky.
Stavební stav objektů I-VII je určen při hlavní prohlídce
Interval následné hlavní prohlídky je určen v závěru hlavní mostní prohlídky.
b) u mostů dřevěných a zatímních (montované) v intervalu nejdéle 2 roky.

Uvedené nejdelší intervaly se na základě závěru hlavní prohlídky přiměřeně zkrátí v případech:
- zhorší-li se stav mostu na stupeň IV-VII
- dojde-li při provozu k opětnému poškození již dříve opravených částí

 

Hlavní mostní prohlídku (nazývá se HMP) může vykonat pouze osoba, která má od Ministerstva dopravy udělené „Oprávnění“.Naše firma získala toto Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací pro osobu ing.Naděždu Hájkovou pod registračním číslem:79/02.

ZPĚT
© Copyright, KH-Mosty, design by Pavel.kh 2005-2014002