Firma KH-Mosty byla založena v roce 1999 a funguje tedy již patnáctým rokem. Zabýváme se veškerou inženýrskou činností, pasportizací mostních objektů, statickými přepočty, prohlídkami mostů a projektováním a dozorováním dopravních staveb. Jako firma vlastníme "Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací" vydané Ministerstvem dopravy pod registračním číslem 79/02. Toto oprávnění je vystaveno pro Ing. Naděždu Hájkovou, která je současně i předsedou regionální pobočky Severní Čechy Unie Mostařů České republiky. Jsme také držiteli Autorizace ČKAIT na mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb.

Děkujeme všem stávajícím partnerům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Druhy a termíny prohlídek

Druhy prohlídek
Na mostech se provádějí tyto druhy prohlídek:
- běžné
- hlavní
- mimořádné

Běžná prohlídka
Vykonává oprávněná fyzická osoba
- dvakrát ročně

Dle ČSN 73 6221 provádíme periodické běžné prohlídky všech požadovaných objektů vč. dokumentace. Prohlídky se provádí dvakrát ročně a to na jaře a na podzim.

 
ZPĚT
© Copyright, KH-Mosty, design by Pavel.kh 2005-2014 2002