Firma KH-Mosty byla založena v roce 1999 a funguje tedy již patnáctým rokem. Zabýváme se veškerou inženýrskou činností, pasportizací mostních objektů, statickými přepočty, prohlídkami mostů a projektováním a dozorováním dopravních staveb. Jako firma vlastníme "Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací" vydané Ministerstvem dopravy pod registračním číslem 79/02. Toto oprávnění je vystaveno pro Ing. Naděždu Hájkovou, která je současně i předsedou regionální pobočky Severní Čechy Unie Mostařů České republiky. Jsme také držiteli Autorizace ČKAIT na mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb.

Děkujeme všem stávajícím partnerům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Zpracováváme statické výpočty zatížitelnosti mostů a následné navržení odpovídajícího dopravního značení. Dle náročnosti nabízíme několik variant stanovení zatížitelnosti.

 

a) Podrobný statický výpočet zatížitelnosti dle platných norem ČSN EN

b) Kombinovaný statický výpočet zatížitelnosti dle platných ČSN EN pro zatížení a navrhování mostů, doplněný o ustanovení ČSN 73 6222 s využitím norem platných v době návrhu mostu.

c)Určení zatížitelnosti způsoby podle zvláštních předpisů


 


 
ZPĚT
© Copyright, KH-Mosty, design by Pavel.kh ©2005-2014 2002