Firma KH-Mosty byla založena v roce 1999 a funguje tedy již patnáctým rokem. Zabýváme se veškerou inženýrskou činností, pasportizací mostních objektů, statickými přepočty, prohlídkami mostů a projektováním a dozorováním dopravních staveb. Jako firma vlastníme "Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací" vydané Ministerstvem dopravy pod registračním číslem 79/02. Toto oprávnění je vystaveno pro Ing. Naděždu Hájkovou. Jsme také držiteli Autorizace ČKAIT na mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb.

Děkujeme všem stávajícím partnerům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.


 

Cenová nabídka prací :


Na základě ČSN 73 6221 provádíme hlavní mostní prohlídky, běžné mostní prohlídky a pasportizaci všech objektů. Jedná se o mosty, lávky a propusty. Pro města a obce provádíme „kompletní servis“. Ten se skládá z pasportizace objektů ve správě města, z provedení 1. Hlavní mostní prohlídky (HMP) a provádění periodických běžných prohlídek.
 

Zpracování pasportu mostů ,propustů a lávek  :

1. Zaměření objektů v terénu:

zaměření

rozpětí od 2 m

Most

od 2500,-Kč

Lávka

od 1500,-Kč

2.Vyhotovení dokumentace

Zpracování dokumentace

od 1000,-Kč

vyhotovení mostního listu pro objekty

od 500,-Kč

Ceny HMP podle délky přemostění v Kč bez DPH

 

Od 2 m

Most

od 3000,-

Lávka

od 2000,-

 

Ceny BMP objektů sestavených podle délky přemostění v Kč bez DPH

 

Od 2 m

Most

od 1500,-

Lávka

od 700,-

Ceny jsou bez DPH a mohou být upraveny dle dohody. Pro informaci o finální ceně nám můžete zaslat počet objektů (vč. jejich délky / rozměrů) ve vaší správě a my vám zdarma a nezávazně připravíme přesnou cenovou nabídku prací.

Všechny práce jsou provedeny v tištěné i digitální (CD) podobě.

© Copyright, KH-Mosty, design by Pavel.kh 2005-2014002